986 869123

Este sitio, www.prasem.es , pertence e é operado por PONTE VETERA ASESORIA EMPRESARIAL SL, que de conformidade co disposto na LSSICE-Lei 34/ 2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade información e Comercio Electrónico, a continuación se identifica:

CIF: B10979961
Enderezo: Marquesa 5 – 2ºB – 36002 Pontevedra
Teléfono: 986869123
Móvil: 627906019
Email: prasem @ prasem · es

Utilización: O uso de servizos que se ofrecen nesta páxina confiren a condición de usuario e considerase expresa aceptación sen reservas a estas condicións legais. O uso de determinados servizos ofrecidos neste sitio web tamén é rexido polas condicións particulares de cada caso, que serán aceptadas polo mero uso deles.

Protección de datos: Os datos persoais ligados á páxina www.prasem.es respectan e cumpren os requisitos da lexislación vixente sobre a protección de datos persoais, e só serán utilizadas para os fins indicados; coas limitacións e dereitos contidos na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Persoais e o Regulamento que a desenvolven. Os datos facilitados polos usuarios incorporaranse aos arquivos dos que é responsable PONTE VETERA ASESORIA EMPRESARIAL SL, que adoptarán todas as medidas de seguridade en relación aos arquivos e datos procesados nos mesmos.

Os usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixíndose por escrito a:
PONTE VETERA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Marquesa 5 – 2ºB
36002 Pontevedra

Ou no enderezo electrónico:
prasem @ prasem · es

Xurisdición e lexislación de aplicación: Para a resolución de calquera litixio relacionado con este sitio web ou as actividades nel desenvolvidas, aplicarase a lei española, que as partes se someten expresamente; sendo competentes na resolución de disputas derivadas ou relacionadas co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra, agás normativa específica sobre a protección dos consumidores e usuarios.